Bilbransjens miljøarbeidere | Svendsen Eksos
Til innholdet

Bilbransjens miljøarbeidere

Bruk av bil er for mange av oss en viktig, og ofte helt nødvendig del av hverdagen. Samtidig er de fleste av oss opptatt av å begrense de negative miljøeffektene forbundet med bilkjøring.

Et funksjonsdyktig eksosanlegg er en viktig forutsetning for å unngå unødig forurensning. Undersøkelser har vist at et defekt eksosanlegg slipper ut to til tre ganger så mye skadelige avgasser som et eksossystem i god stand.

Regelmessig ettersyn og vedlikehold av eksosanlegget, et funksjonelt klimaanlegg og frisk motorolje kan derfor være en god miljøinvestering, og med bakgrunn i dette liker vi i Svendsen Eksos å betegne oss selv som bransjens miljøarbeidere.

Motoren i dagens moderne bilpark er produsert etter mange viktige kriterier, deriblant med meget strenge krav til kvalitet og egenskaper på motorolje. Motoroljens egenskaper spiller en avgjørende rolle for å holde utslippet nede og levetid på blant annet katalysator og eventuelt dieselpartikkelfilter oppe.

Skifter du eksosanlegg, reparerer klimaanlegget eller foretar et oljeskiftpluss hos Svendsen Eksos, kan du også være trygg på at de gamle delene blir håndtert på en miljøvennlig måte. Metaller sorteres og gjenvinnes, og problem og miljøavfall håndteres i henhold til gjeldende forskrifter i samarbeid med Ragn Sells og Norsk Gjenvinning. Alle våre verksteder har Grønt Ansvar sertifikat som dokumenterer systematisk og forskriftsmessig avfallshåndtering

På grunn av Koronaviruset har vi innført nødvendige smitteforebyggende tiltak på alle våre Svendsen Eksos verksteder. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål