Batteri | Svendsen Eksos
Til innholdet

BATTERI

Batteriet er en meget viktig del i det elektriske systemet. Normalt vil systemet selv holde batteriet oppladet. Ved stadig korte kjørelengder og stort strømforbruk kan ekstra opplading være påkrevet, spesielt i den kalde årstiden.

Hvis væskenivået er for lavt må det kun etterfylles med destillert batterivann slik at det dekker cellene med ca. 15 mm. Like viktig som å kontrollere batteriet, er det å kontrollere dynamoens ladespenning og reimdrift.

LADESPENNING

Ladespenning skal ved +25 grader være fra 14,2 V – 14,4 V ved høy tomgang og kun kjørelys tilkoblet. Ved lavere temperaturer kreves 0,3 V høyere spenning per 10 grader temperaturfall.

KULDENS INNFLYTELSE

De aller fleste har mer enn en gang erfart at kapasiteten til batteriet reduseres i kulde. Kuldens innflytelse på startkapasiteten vises som følger:

+ 25 grader = 100 % kapasitet
+/-0 grader = 65 % kapasitet
– 18 grader = 40 % kapasitet
Som bileier kan du fort erfare at batteriet har tilfredsstillende funksjon på sommeren selv om batteriet begynner å bli svakt, men når kulden kommer vil utslaget bli langt mer dramatisk enn tabellen over viser. Dermed er det viktig med kontroll av batteri og dynamoens ladespenning minst en gang i året, spesielt før kulden setter inn. Kom innom eller bestill time via nettsiden for sjekk av batteri og ladespenning.

FORSIKTIGHETSREGLER

Ved for eksempel starthjelp med startkabler, er det meget viktig å passe på tilkobling. Begge kjøretøyer må stoppes og strømforbrukere være frakoblet. Ha alltid pluss-pole til pluss-pole først, og sett deretter på minus-pol på hjelpebatteri og fortrinnsvis på et jordingspunkt på motor / gearkasse. Dette for å unngå eventuelle gnister og spenningsfall. Start bil som skal gi starthjelp og la denne gå i minst fem minutter på høy tomgang. Når bilen med utladet batteri har startet, gjøres prosess med frakobling i motsatt rekkefølge.

Ved batteribytte er det meget viktig å merke seg at moderne kjøretøy ofte krever spesialverktøy og riktige rutiner må følges for ikke gjøre skade på bilens elektriske komponenter.

NB! Batterier inneholder syre som er sterkt etsende. Denne er farlig for hud, øyer etc, og gjør skade på klær, tre, metall og lakk. Ett batteri under opplading avgir eksplosive gasser. Utvis stor forsiktighet ved arbeid på bilens elektriske anlegg.

Skulle uhellet være ut så skyll straks med rikelig store mengder rent vann.

Ta kontakt for mer informasjon og et godt tilbud!